Zwrot towaru

ikona1_2.png

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZWROTU

Poinformuj nas o chęci zwrotu towaru, masz na to 30 dni.
Formularz z odstąpieniem wyślij na adres  mailowy sklep@hop-sport.com
ikona2_2.png

ZAPAKUJ TOWAR

Dobrze zabezpiecz towar przeznaczony do wysyłki, pamiętaj, że jest on nadal Twoją własnością i powinien do nas dotrzeć w takim stanie, w jakim go otrzymałeś. Do przesyłki dołącz formularz zwrotu, lub informację na jakie dane było zamówienie.
ikona3_2.png

WYŚLIJ PACZKĘ

Zwrotu towaru dokonujesz na własny koszt. Jeśli masz jakiś problem, skontaktuj się z nami.

Odeślij paczkę na adres:

Serwis Hegen Europe
ul.Spółdzielcza 21
72-009 Police

ikona4_2.png

CZEKAJ NA ZWROT NALEŻNOŚCI

Zwrotu płatności dokonamy w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, płatność za pobraniem wymaga podania nr rachunku.

Konsumentom przysługuje 30-dniowe prawo do odstąpienia od umowy. Prawo to przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii, lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Serwis Hegen Europe, Spółdzielcza 21, 72-009 Police, Polska, serwis@hop-sport.com, telefon: 12 362 66 22) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. https://docs.hop-sport.pl/Formularz_zwrotu.pdf.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać towar nam, lub na adres: Serwis Hegen Europe (Spółdzielcza 21, 72-009 Police, Polska), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi koszty zwrotu towarów, które mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. Wszelkie informacje na temat dopuszczalnej wagi i rozmiarów przesyłki Poczty Polskiej znajdują się na stronie http://cennik.poczta-polska.pl/. W przypadku przesyłek gabarytowych lub paletowych niemieszczących się w usługach Poczty Polskiej prosimy o kontakt w celu zlecenia kuriera. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 350 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  • Adresat Serwis Hegen Europe, Spółdzielcza 21, 72-009 Police, Polska, serwis@hop-sport.com.
  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.